Л.Толстой ат. Қостанай облыстық
әмбебап ғылыми кітапханасы
БАС
Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
32.973я7 Я 47 Якубова, М. З.     Ақпараттық қауіпсіздік негіздері [Мәтін] : оқу құралы / М. З. Яку-бова, А. К. Мукашева, О. А. Мананкова. – Алматы : Лантар Трейд,  2021. – 144 б. : 3 кесте, 78 ил.   Оқу
Электрониканың физикалық негіздері
32.85я7 Қ 77 Құрманұлы, О.     Электрониканың физикалық негіздері [Мәтін] / О. Құрманұлы, Д. Баймолда. – Алматы : Лантар Трейд, 2021. – 241 б.   Бұл оқу құралы жоғары оқу орындарына
Стив Джобс
32.973.2 А 31 Айзексон, У.     Стив Джобс [Мәтін] / У. Айзексон ; [ауд. Д. Сабазова]. – Алматы :  Мазмұндама, 2021. – 720 б. : 16 б. жапсырма   Адамзат өміріне өзгеріс
Электртехника және электроника негіздері (электроника)
31.2я73Е 69Ермағанбетов, Қ. Т.Электртехника және электроника негіздері (электроника) [Мәтін] : оқулық. 2-бөлім / Қ. Т. Ермағанбетов, Л. В. Чиркова. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. – 328 б. : сурет. – (Жоғары білім). Оқулық электрониканың негізін баяндауға арналған. Шалаөткіз- гіштерден жасалған аспаптардың,
Автоматтандырылған жобалау жүйелерінінің негіздері
32.96я73Ш 97Шыңғысов, Б. Т. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінінің негіздері [Мәтін] : оқулық / Б. Т. Шыңғысов. – Алматы : Лантар Трейд, 2019. – 110 б.Оқулық «Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің негіздері» пәнінің негізгі теориялық материалдарынан тұрады.Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің
Робототехника және Arduino платформасында бағдарламалау
32.973я7Т 78Тулегулов, А. Д.Робототехника және Arduino платформасында бағдарламалау [Мәтін] : оқу құралы / А. Д. Тулегулов, А. О. Тлеубаева, А. О. Тохаева. – Алматы : Лантар Трейд, 2020. – 121 б.Техникалық мамандықтардың студенттеріне арналған "Робототехника және Arduino платформасында бағдарламалау"
Есептеу жүйелерінің эволюциясы
32.973я7Е 79Есептеу жүйелерінің эволюциясы [Мәтін] : оқу құралы / Кочегаров И. И. [т. б.]. – Алматы : Лантар Трейд, 2019. – 141 б.Оқулықта есептеу жүйелерінің эволюциясының кезеңдері қарастырылады. Алғашқы механикалық прототиптерден заманауи компьютерге дейінгі шинаттар. Олардың әртүрлі елдерде пайда
Алгоритмдеу және бағдарламалау
32.973.2-018я73Е 69Ермеков, Н. Т.Алгоритмдеу және бағдарламалау [Мәтін] : оқулық / Н. Т. Ермеков, А. И. Успанова. – Алматы : Лантар Трейд, 2020. – 159 б.Оқулық ТжКБ мамандықтары үшін жалпы білім беретін пән ретінде информатика пәнінің бағдарламасына сәйкес жазылған. Онда адам қызметінің түрлі өндірістік
Авиатасымалдауды ұйымдастырудың негіздері
39.58я7А 88Асильбекова, И. Ж.Авиатасымалдауды ұйымдастырудың негіздері [Мәтін] : оқу құралы / И. Ж. Асильбекова, М. Е. Қалекеева, С. Жардемқызы. – Алматы : Лантар Трейд, 2020. – 100 б.Нұсқаулықта халықаралық тасымалдауды конвенциялық реттеудің жалпы мәселелері, сондай-ақ жолаушылар мен жүктерді тасымалдау
Малдың жұқпалы ауруларын бактериологиялық балау
48.73я7К 97Кіркімбаева, Ж. С. Малдың жұқпалы ауруларын бактериологиялық балау [Мәтін] : оқу құралы / Ж. С. Кіркімбаева, Қ. Б. Орынтаев. – Алматы : Нур-Принт, 2020. – 246 б.Оқу құралында жануарлардың жұқпалы ауру қоздырушыларын морфологиялық, тинкториалдық, өсімділік, биохимиялық, антигендік және
Ветеринариялық диетология
48.7я7В 38Ветеринариялық диетология [Мәтін] : оқу құралы / Ө. К. Есқожаев, А. Ө. Есқожаев, Н. А. Заманбеков [ж.б.]. – Алматы : Альманах, 2019. – 265 б.Оқу құралында жануарларға тағайындалатын азық түрлерінен, олардың сапасын бағалаудан, диета және диеталық емдерден, ағзада зат алмасудың негізгі түрлерінен,
Су хайуанаттарының аса қауіпті аурулары
48.7я73Б 45Беркінбай, О. Су хайуанаттарының аса қауіпті аурулары [Мәтін] : оқулық / О. Беркінбай. – Алматы : Альманах, 2020. – 303 б.Оқулық дәріс материалдары мен практикалық сабақтардан тұрады. Дәрістерде келесі сұрақтар қарастырылады: су жануарлары, су айдынындағы су хайуанаттарының өміріне әсер
Жылқы шаруашылығы
46.11я73Ә 47Әкімбеков, Б. Р. Жылқы шаруашылығы [Мәтін] : оқулық / Б. Р. Әкімбеков, А. Р. Әкімбеков. – Алматы : Альманах, 2020. – 362 б.Бұл оқулық құралда жылқы шаруашылығының халық шаруашылығындағы мән-маңызы, шығу тегі және қолда өсірілуі жазылған. Негізгі тарауларда жылқы экстерьері, өнімдері
Агрохимиялық зерттеулер әдістемесі
40.4я73А 21Агрохимиялық зерттеулер әдістемесі [Мәтін] : оқулық / Р. Елешев, Т. Смағұлов, Ә. Балғабаев [ж.б.]. – Алматы : Альманах, 2020. – 262 б.Оқулықта агрохимиялық егістік, вегетациялық, лизиметрлік тәжірибелердің және олардың мәліметтерін статистикалық жолмен өңдеудің теориялық негіздері мен агрохимияның
Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттарды электрмен қамтамасыздандыру
31я7А 14Абжан, Б. А. Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттарды электрмен қамтамасыздандыру [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Б. А. Абжан. – Алматы : Альманах, 2019. – 194 б.«Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттарды электрмен қамтамасыздандыру» курсы бойынша әдістемелік құрал.Әдістемелік құрал колледждердің
Ұлы дала ветеринариясының тарихы
48я73Ұ 46Ұлы дала ветеринариясының тарихы [Мәтін] : оқулық / О. Беркінбай, Ә. Әбутәліп, Н. Шаяхметов [ж.б.]. – Алматы : Альманах, 2020. – 574 б.Оқулық мынадай бөлімдерден тұрады: глоссарий; ветеринарияның даму кезеңдері, ежелгі әлем елдеріндегі ветеринарияның дамуы; орта ғасырлардағы ветеринария; ұлы
Бөдене шаруашылығы
46.8я73М 31Махатов, Б. М. Бөдене шаруашылығы [Мәтін] : оқулық / Б. М. Махатов. – 2-ші стереотип. бас. – Алматы : Нур-Принт, 2020. – 238 б.Оқулық еліміздегі ауыл шаруашылығының жаңа саласы бөдене шаруашылығын жан-жақты қарастырып, оның анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктерін, сондай-ақ бөдене
Жануарлар ішкі аурулары
48.7я73Ж 27Жануарлар ішкі аурулары [Мәтін] . 2-кітап / Ө. К. Есқожаев, М. А. Молдағұлов, К. Н. Қожанов [ж.б.]. – Алматы : Альманах, 2020. – 364 б.Оқулықта жануарлар мен құс және терісі бағалы аңдардың ішкі аурулары толығымен қамтылған. Жануарлар ауруларын диагностикалау, емдеу мен сақтандырудың заман
Жануарлар ішкі аурулары
48.7я73Ж 27Жануарлар ішкі аурулары [Мәтін] : оқулық. 1-кітап / М. А. Молдағұлов, Ө. К. Есқожаев, Н. А. Заманбеков [ж.б.]. – Алматы : Альманах, 2020. – 386 б.Оқулықта жануарлардың ішкі аурулары толығымен қамтылған. Жануарлар ауруларын диагностикалау, емдеу мен сақтандырудың заман талабына сай әдістері
Жылқы шаруашылығы практикумы
46.11я7Б 34Бегімбетова, Г. Жылқы шаруашылығы практикумы [Мәтін] : оқу құралы / Г. Бегімбетова, Қ. Исхан. – Алматы : Нур-Принт, 2020. – 350 б.«Жылқы шаруашылығы практикумы» – аграрлық жоғарғы оқу орнының базалық пәнінің кредиттік жүйе негізінде құрылған. Оқу құралында лабораториялық-тәжірибелік сабақтардың

ӨзектіЖаңалықтарҚостанай облысы бойынша қуғын-сүргінге ұшыраған және ақталған тұлғалар тізіміМемлекеттік рәміздерТолық мәтінді деректер базасыҚұжаттарды электронды жеткізуКітапты ұзартуБасылымдарЖаңа кітаптарҚорларКәсіпқойларғаВиртуалды көрмелер Жобалар, акцияларВиртуалды ақпараттық қызметЖедел сауалнамаСайт картасыПАРАСАТ ЖОЛЫ