Л.Толстой ат. Қостанай облыстық
әмбебап ғылыми кітапханасы
БАС
Сияр шәріп
86.38 С 42    Сияр шәріп [Мәтін] / [құраст.: С. Керімбай т. б.]. – 3-бас. – Алматы  : Отбасы хрестоматиясы, 2021. – 336 б. – (Отбасы хрестоматия-сы).   Бұл кітапта Мұхамбет
Ринолалия
74.3я7 Ө-44 Өмірбекова, Қ. Қ.       Ринолалия [Мәтін] : дефектология мамандығы бойынша сту-денттерге арналған оқу құралы / Қ. Қ. Өмірбекова, Г. Н. Тулебиева, Г. Б. Ибатова. – Алматы : Қазақ университетi, 2020. – 100 б.   Аталған
Бастауыш мектептегі сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйым-дастыруда педагог мамандарды даярлау теориясы мен әдісте-месі
74.20 Н 13 Набуова, Р. А.       Бастауыш мектептегі сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйым-дастыруда педагог мамандарды даярлау теориясы мен әдісте-месі [Мәтін] : монография / Р. А. Набуова. – Алматы : NURPRESS,  2021. – 182 б.   Монографияда бастауыш
Менеджмент. Оқуға тиіс 10 кітап
65.291.21 М 83 Мұқан, Ш.     Менеджмент. Оқуға тиіс 10 кітап [Мәтін] / Ш. Мұқан. – Алматы :  Мазмұндама, 2020. – 224 б.   «Мазмұндама» жобасы танымдық маңызы зор кітаптарды қысқа да нұсқа
Кемелдену. Оқуға тиіс 10 кітап
88.5 М 83 Мұкан, Ш.     Кемелдену. Оқуға тиіс 10 кітап [Мәтін] / Ш. Мұкан. – Алматы :  Мазмұндама, 2020. – 252 б. – (Оқуға тиіс 10 кітап).   «Мазмұндама» жобасы танымдық
Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорын дамыту әдіс-темесі
74.10 М 48 Метербаева, К. М.      Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорын дамыту әдіс-темесі [Мәтін] : әдістемелік оқу құралы / К. М. Метербаева. – Алма-ты : Альманахъ, 2021. – 101 б.   Әдістемелік
Нөмір 1. Кәсібіңде үздік атанудың жолы
65.291.3 М 19 Манн, И.     Нөмір 1. Кәсібіңде үздік атанудың жолы [Мәтін] / И. Манн ; [қазақ тіліне ауд. Б. Бұқарбай]. – Алматы : AmalBooks, 2020. – 240 б.   Көп
Қаһарман батырлар мен ғұлама билер
63.3(5Қаз) Қ 66 Қорқытов, Б.     Қаһарман батырлар мен ғұлама билер [Мәтін] / Б. Қорқытов. – Алматы : Өлке, 2019. – 512 б.   Көрнекті қаламгер, шынайы шежіреші Берік Қорқытовтың «Қаһарман
Жарқын бейнелері жадымызда
74.204 Қ 56 Қожақметова, С.     Жарқын бейнелері жадымызда [Мәтін] : [естеліктер] / С. Қожақ-метова, З. Станкина, К. Бектасова. – Қостанай : Шапақ, 2021. – 77 б.     Авт. соңғы беттерде көрсетілген   Өмірдің
Түркі алқасы
63.3(5Қаз)6 Қ 31 Қамзабекұлы, Д.     Түркі алқасы [Мәтін] / Д. Қамзабекұлы. – Нұр-Сұлтан : Алашор- да, 2021. – 392 б.   Түркі мұраты, жәдитшілдік және Алаш – отандық тарихымыздың жарқын беті. Мағынасына
Вавилондағы ең бай адам
65.290 К 41 Клейсон, Д. С.     Вавилондағы ең бай адам [Мәтін] / Д. С. Клейсон ; [ауд. Ә. Қыс-таубаев]. – Кітап З. Қыстаубаев өңдеп, жетілдірген нұсқа бойынша  басып шығарылды. – Алматы : Мазмұндама, 2021. – 176 б. – (QA-ZAQSHA 100 BESTSELLER).   Дж.
Құнанбай Өскенбаев ісі
63.3(5Қаз)5 Д 79 Дулатбеков, Н. О.     Құнанбай Өскенбаев ісі [Мәтін] : дерекнамалық зерттеу / Н. О.  Дулатбеков. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2021. – 472 б. – (Абай ака-демиясы) .     175 жыл. Абай Құнанбайұлының мерейтойы     Библиогр.: Б. 432-433.   «Абай
Құнанбай Өскенбаев ісі
63.3(5Қаз)5 Д 79 Дулатбеков, Н. О.     Құнанбай Өскенбаев ісі [Мәтін] : дерекнамалық зерттеу / Н. О.  Дулатбеков. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2021. – 472 б. – (Абай ака-демиясы) .     175 жыл. Абай Құнанбайұлының мерейтойы     Библиогр.: Б. 432-433.   «Абай
Шет елдердің әкімшілік құқығы
67.401я7 Б 22 Балабиев, Қ. Р.     Шет елдердің әкімшілік құқығы [Мәтін] : оқу құралы / Қ. Р. Бала-биев. – Алматы : NURPRESS, 2021. – 192 б.   Оқу құралында соңғы жылдарда
Кайдзен үздіксіз дамүдың құпиясы
87.3(5) Б 17 Байғалиұлы, Ғ.     Кайдзен үздіксіз дамүдың құпиясы [Мәтін] / Ғ. Байғалиұлы. – Алматы : Самға, 2021. – 188 б.   Бұл кітапта үздіксіз дамуға бағытталған жапон философиясымен қалай
Әлдиден эпосқа дейін
74.65 Ә 50   Әлдиден эпосқа дейін [Мәтін] : отбасы хрестоматиясы / [құраст.:  Б. Бопайұлы т. б.]. – Алматы : Отбасы хрестоматиясы, 2021. – 392  б. – (Отбасы хрестоматиясы).   Бұл
Өзбекәлі Жәнібек
88.1я73 А 37 Адырбек, Б.       Өзбекәлі Жәнібек [Мәтін] : ғұмырнамалық деректі хикаят / Б.  Адырбек. – Алматы : Қазақстан, 2021. – 384 б. – (Ғибратты ғұмыр =  Личность и время).   «Психология
Психология тарихы
66.3(5Қаз),8 А 26 Ақажанова, А. Т.     Психология тарихы [Мәтін] : оқулық / А. Т. Ақажанова, Ж. Түрік-пенұлы. – Алматы : NURPRESS, 2021. – 292 б.   Ғұмырнамалық кітаптың кейіпкері
Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу = Преемственность. Справедли-вость. Прогресс
66.2(5Қаз) Т 52 Тоқаев, Қ. К.     Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу = Преемственность. Справедли-вость. Прогресс [Мәтін] : Мемлекет басшысы Қ.-Ж. Тоқаевтың  2019 ж. наурыз – 2020 ж. наурыз аралығында сөйлеген сөздері,  сұхбаттары мен мақалаларының жинағы. Т. 4 / Қ. К.
Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу = Преемственность. Справедли-вость. Прогресс
66.2(5Қаз) Т 52 Тоқаев, Қ. К.     Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу = Преемственность. Справедли-вость. Прогресс [Мәтін] : Мемлекет басшысы Қ.-Ж. Тоқаевтың  2019 ж. наурыз – 2020 ж. наурыз аралығында сөйлеген сөздері,  сұхбаттары мен мақалаларының жинағы. Т. 4 / Қ. К.
Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу = Преемственность. Справедли-вость. Прогресс
66.2(5Қаз) Т 52 Тоқаев, Қ. К.     Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу = Преемственность. Справедли-вость. Прогресс [Мәтін] : Мемлекет басшысы Қ.-Ж. Тоқаевтың  2019 ж. наурыз – 2020 ж. наурыз аралығында сөйлеген сөздері,  сұхбаттары мен мақалаларының жинағы. Т. 3 / Қ. К. Тоқаев ; [ҚР  Президенті Баспасөз қызметі ; жетекшісі – Б. Уәли]. – Нұр-Сұлтан  : [б. и.], 2020. – 224 б. + флеш-карта   Мемлекет
Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу = Преемственность. Справедли-вость. Прогресс
66.2(5Қаз) Т 52 Тоқаев, Қ. К.     Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу = Преемственность. Справедли-вость. Прогресс [Мәтін] : Мемлекет басшысы Қ.-Ж. Тоқаевтың  2019 ж. наурыз – 2020 ж. наурыз аралығында сөйлеген сөздері,  сұхбаттары мен мақалаларының жинағы. Т. 2 / Қ. К. Тоқаев ; [ҚР  Президенті Баспасөз қызметі ; жетекшісі – Б. Уәли]. – Нұр-Сұлтан  : [б. и.], 2020. – 320 б. + флеш-карта   Бұл
Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу = Преемственность. Справедли-вость. Прогресс
66.2(5Қаз) Т 52 Тоқаев, Қ. К.     Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу = Преемственность. Справедли-вость. Прогресс [Мәтін] : Мемлекет басшысы Қ.-Ж. Тоқаевтың  2019 ж. наурыз – 2020 ж. наурыз аралығында сөйлеген сөздері,  сұхбаттары мен мақалаларының жинағы. Т. 1 / Қ. К. Тоқаев ; [ҚР  Президенті Баспасөз қызметі ; жетекшісі –  Б. Уәли]. – Нұр-Сұлтан  : [б. и.], 2020. – 432 б. + флеш-карта   Қазақстан
Тренингтегі ойын
88.4я7 Т 50 Тойшибекова, М. Қ.     Тренингтегі ойын [Мәтін] : Ойындық өзара іс-әрекет мүмкіндік-тері : оқу құралы / М. Қ. Тойшибекова. – Алматы : Альманахъ,  2021. – 54 б.   Оқу
Табыс. Оқуға тиіс 10 кітап
65.292 Т 12    Табыс. Оқуға тиіс 10 кітап [Мәтін] / ред. әрі мәтінді дайындаған  М. Мұқаш]. – Алматы : Мазмұндама, 2021. – 176 б. – (Оқуға тиіс 10  кітап).   «Мазмұндама»

ӨзектіЖаңалықтарҚостанай облысы бойынша қуғын-сүргінге ұшыраған және ақталған тұлғалар тізіміМемлекеттік рәміздерТолық мәтінді деректер базасыҚұжаттарды электронды жеткізуКітапты ұзартуБасылымдарЖаңа кітаптарҚорларКәсіпқойларғаВиртуалды көрмелер Жобалар, акцияларВиртуалды ақпараттық қызметЖедел сауалнамаСайт картасыПАРАСАТ ЖОЛЫ